معرفی هفت انار

  • لوگو هفت انار اینهنگ
    لوگو هفت انار اینهنگ

هفت انار دسته محصولات مرتبط با اصلاح و ترمیم اینهنگ است. هفت انار در ابتدا برنامه هفتگي بخش سبززيست درنشريه «نهنگ نو» بود. سبززيست هفت انار از سال 1394 در نهنگ نو صفحه اي اختصاصي داشته است، و اکنون گسترده آن، برنامه اي ترکيبي با معرفي گياهان دارويي، آشپزي روز، هنر ايران، تغذيه ورزشي، خدمات زیبایی و اصلاح و ترمیم است.

دسترسی به محصولات هفت انار در بخش «محصولات سلامت و تغذیه هفت انار» از منوی محصولات