طرح با این خرید پولتو دوبرابر کن

  • با رمز ارز نهنگوین پولتو دوبرابر کن
    با رمز ارز نهنگوین پولتو دوبرابر کن

در فروشگاه اینهنگ امکان پشتیبانی از بلاک چین (زنجیره بلاکی) فراهم شده است. با خرید در فروشگاه از محصولاتی ویژه می توان از طرح «یکی بخر و پولتو دوبرابر کن» استفاده کرد.

زنجیره بلاکی که بر مبنای تایید دوطرفه خریدار و فروشنده اجرا میشود اعتباری را فراهم می کند که در قالب ارزدیجیتال اعتباری نهنگوین امکان خرید فراهم می کند. محصولات ویژه با زیر عنوان «پولتو دوبرابر کن» در سایت مشخص شده اند.